Slovak Office kancelárie Košice

There are no translations available.

CENNÍK VIRTUÁLNA KANCELÁRIA 


 

 • Virtuálne sídlo spoločnosti a kontaktná adresa 6 mesiacov* 35 € / mesiac
 • Virtuálne sídlo spoločnosti a kontaktná adresa 1 rok* 29 € / mesiac
 • Virtuálne sídlo spoločnosti a kontaktná adresa 2 roky* 27 € / mesiac
 • Virtuálne sídlo spoločnosti a kontaktná adresa 3 roky* 25 € / mesiac

 

 • Príjem a úschova písomnosti 3 € / mesiac
 • Doposielanie poštových zásielok na zvolenú adresu v rámci SR ( 3x mesačne) 10 € / msiac
 • Avízo o doporučenej pošte SMS ( zahŕňa 5 x avízo za mesiac ) 2,50 € / mesiac

 

 • Avízo o doporučenej pošte mailom bezplatne
 • Avízo o doporučenej pošte SMS ( nad mesačný limit 5 zásielok ) 0,40 € / zásielka

 

 • Vytvorenie emailovej schránky v tvare text@viruálnakancelária.sk ( max.40 MB/mesiac) 9 € / obdobie
 • Administratívny poplatok ( účtujeme len novým záujemcom ) 33 €
 • Scan zásielok a preposielanie na zvolenú emailovú adresu ( max. 15 zásielok mesačne ) 6 € / mesiac
 • Scan zásielok a preposielanie na zvolenú emailovú adresu ( nad limit 15 zásielok ) 0,40 € / zásielka

 

Doplnkové služby:

 • Sekretárske služby 15 € / hod

 

 • Prenájom kancelárskeho priestoru s vybavením ( PC, fax, scaner, flip chart ) 8,90 € / hod
 • Prenájom zasadacej miestnosti ( max 8 osôb ) 8,90 € / hod

 

 • Vedenie účtovníctva ( neplatca DPH vrátane zamestnaneckej agendy ) od 100 € / mesiac
 • Vedenie účtovníctva ( platca DPH vrátane zamestnaneckej agendy ) od 150 € / mesiac

 

*K ponuke virtuálne sídlo spoločnosti a kontaktná adresa na 6 mesiacov – 3 roky je nutné objednať aj príjem a úchovu písomnosti a doposielanie poštových zásielok. Uvedené ceny za poskytnutie virtuálneho sídla spoločnosti sú splatné vopred.

Administratívny poplatok účtujeme len novým klientom aj to len jedenkrát za celé obdobie trvania zmluvy.

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. DPH bude účtované podľa platných legislatívnych noriem.